Các dạng phòng

Phòng đơn
Giá phòng
300.000đ/đêm
1 giường đơn
2 người
Phòng đôi
Giá phòng
500.000đ/đêm
2 giường đơn
4 người
Phòng ba
Giá phòng
700.000đ/đêm
3 giường đơn
6 người